El Sistema

”El Sistema is a global movement that offers young people a positive development through playing and singing together. Music for better life!”

El Sistema är en kör- och orkesterverksamhet som drivs av Malmö Kulturskola. Vi finns på fem skolor i Malmö; Holmaskolan, Kirsebergsskolan, Kroksbäcksskolan, Sofielundsskolan och Rosengårdsgårdsskolan. Inom El Sistema är orkestern och kören centrala mötesplatser som nyttjas för demokratisk skolning.

El Sistema Kirseberg har den unika profilen; sång, kör & rytmik.


El Sistema på fritid

Det är valbart för elever i åk 2-5 att gå på El Sistema, då ses vi 2 gånger i veckan och jobbar med rösten och kroppen som instrument.

El Sistema på skoltid

El Sistema-lärarna träffar alla i åk F och 1 en gång i veckan.

Nyhetsflöde El Sistema

Nyhetsflöde El sistema

Vänstay

Förutom att musicera tillsammans ordnas det regelbundet familjeträffar, ”Vänstay” där hela familjen bjuds in att delta i olika aktiviteter. Dessa träffar sker några onsdagar per termin.

Konserter

En viktig del av El Sistema är att uppträda i olika sammanhang. Vi gör egna konserter av olika slag och samarbetar dessutom med Malmö Symfoniorkester som vi ibland spelar och sjunger tillsammans med (www.malmolive.se).

Eleven kommer till alla lektioner och aktiviteter/konserter som anordnas av El Sistema. Föräldrar meddelar om eleven inte kan komma på en lektion via sms. Föräldrar engagerar sig och stöttar barnens musikaliska utveckling, uppmuntrar till eget övande hemma och deltar vid Vänstays och konserter. El Sistema är gratis, men eleven bidrar med sitt engagemang!

För mer info: elsistema.se eller malmo.se/kulturskolan

Kontakta oss

Stina Abrahamsson

stina.abrahamsson@malmo.se

0733-054865

Emma Rosenberg

emma.rosenberg@malmo.se

0708-295291

Mirjam Ekespong

mirjam.ekespong@malmo.se

0708-295288