Om oss

Kirsebergsskolan är en F–6 skola med ca 620 elever


Kirsebergsskolan är en F-6 skola. Vi sätter eleven i centrum och arbetar för varje elevs bästa skola!

Skolverkets utvecklingsinsats Specialpedagogik för lärande

Detta läsåret kommer vi att arbeta med Skolverkets utvecklingsinsats Specialpedagogik för lärande, för att bli ännu bättre på att anpassa undervisningen till alla elevers behov. Fokus på utvecklingsarbetet kommer även vara språkutvecklande och formativ undervisning och här kommer vi att ha ett nära samarbete med Skolverket inom Samverkan för Bästa Skola.

Vi satsar på en förstärkt elevhälsa

Vi satsar på en förstärkt elevhälsa med tre specialpedagoger, två speciallärare och en skollogoped. Vi kommer även att förstärka med ytterligare skolsköterska till elevhälsan. På skolan arbetar även en skolkurator och två socialpedagoger. Vi har en rastpedagog som har till uppgift att planera och genomföra aktiviteter under rasterna. Vi har ett fint och välutrustat bibliotek och naturligtvis en skolbibliotekarie som samverkar med lärarna och IKT-pedagog.

Elever lär på olika sätt

Elever lär på olika sätt och vi har nu förmånen att samarbeta med Malmö Kulturskola - El Sistema - där vi med rytmik, sång och kör ger elever möjlighet till fler uttrycksformer.

Vi samarbetar även med Drömmarnas hus i vårt Skapande skola projekt som har till syfte att stärka Vi-känslan på skolan.