Välkommen till Kirsebergsskolan

Safari stödjer inte hemsidan fullt ut på iPhone/iPad. Använd istället Google Chrome för att ta del av all information

Kirsebergsskolan är en F-6 skola med ca 620 elever. Vi sätter eleven i centrum och undervisningen genomsyras av språkutvecklande och formativ undervisning.

Nyheter på Kirsebergsskolan

Nyheter på Kirsebergsskolan

Är det en kokbok???

Denna bok är en del av ett Erasmusprojekt, med fokus på konst och berättande, som alla elever och lärare i årskurs 2 på Kirsebergsskolan (ht18-vt19) ingick i tillsammans med konstnärerna Cecilia Wendt och Karin Hasselberg Mang.

Klicka på bilden, läs och njut. Du kan även laddar ner boken