Välkommen till Kirsebergsskolans fritidshem

Nyheter om fritids

Nyheter Fritids

Det här är Fritids

Fritids håller öppet mellan kl. 6.15 – 18.00.

Detta gäller även lov- och studiedagar.

LOV

Det är ytterst viktigt att vi får reda på omsorgsbehovet under lov i mycket god tid. När Du är ledig så ska ditt barn inte vara på fritids.

Om du är arbetslös när lappen om lovet kommer, så får du inte anmäla att ditt barn behöver omsorg för att du kanske får ett jobb under lovet. OM det sker så ringer du och då är barnet välkommet

Lovlappar kommer att komma ut till er mail ca 6 veckor innan varje lov.

Respektera sista inlämningsdag!

Av dig som förälder förväntar vi oss följande

Hämtning och lämning:

Förskolebarnen och ettorna ska hämtas och lämnas av förälder eller syskon.

Från skolår 2 kan barnen gå själva till och från fritids enligt överenskommelse mellan personal och föräldrar. Vi vill ändå att Du tar för vana att titta in minst en gång i veckan.

Om du blir försenad vid hämtning så ring! Ditt barn oroar sig för vad som kan ha hänt dig när klockan har passerat ”hämtningstiden”!

Schema:

Personaltätheten under dagen är anpassad efter omsorgsbehovet som grundar sig på föräldrarnas arbetstider. Därför ska Du kontinuerligt lämna aktuella schema/ besked om vilka tider ditt barn ska vara hos oss.

Observera att barnen enbart har rätt att vara på fritidshemmet när föräldrarna arbetar eller studerar.

Frukost:

Frukost serveras kl. 7:30-7:50 i matsalen.

För att få frukost måste man vara på plats kl. 7:30 för att det ska bli en trevlig stund i matsalen.

Mellanmål:

Mellanmål äter vi i matsalen.

F-1 äter kl. 14:00

2-3 äter kl. 14:30

4-6 äter kl. 15:00

Har du ett barn som är äldre och går själv är det viktigt att även de börjar med att gå fram till en vuxen och meddelar att de är på plats.

Detta gäller de barn som har fritids på morgonen.

Klockan 8:15 kommer sedan grundskollärarna ut och möter alla eleverna. De börjar samla ihop eleverna och kl. 8:20 börjar sedan skolan.

Lärarna samlar eleverna på skolgården och går sedan gemensamt in i klassrummet.

Efter skoldagens slut är alla avdelningar öppna.

En fritidspersonal möter upp i klassrummet och de barn som ska gå på fritidshemmet stannar kvar i klassrummet tillsammans med fritidspersonalen och går igenom vad som händer på eftermiddagen sedan går de till fritids.

Efter skoldagens slut är alla avdelningar öppna.

Ca kl. 17.00 samlas alla barn på Trumpeten, på bottenvåningen i G-Huset som har öppet fram till stängning kl 18.00

Ca kl. 17.00 samlas alla barn på Trumpeten, på bottenvåningen i G-Huset som har öppet fram till stängning kl 18.00

  • Trumpeten våning 1 i G-huset öppning och stängning - tel nr 0708-747762
  • Fiolen våning 2 i G-Huset går FA, FB, 1A och 1B - tel nr 0708-261632
  • Pianot våning 3 i G-Huset går FC, FD, 1C och 1D - tel nr 0734-307844
  • Saxofonen våning 2 i A-Huset går åk 3 på fritids - tel nr 0734-206259
  • Trumman våning 3 i A-Huset går åk 2 på fritids - tel nr 0708-261714
  • Banjon äppelvillan/åk 6 lokaler går åk 4,5 och 6 - tel nr 0734-308929

Hälsningar från fritidspersonal och skolledningen på Kirsebergsskolan